Tarievenlijst Fysiotherapie Het Centrum

U ontvangt een particuliere nota van ons indien:

 • U niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie;
 • U geen recht (meer) heeft op een vergoeding (bijvoorbeeld als het maximaal te vergoeden behandelingen al behaald zijn).

Onderstaande tarieven gelden wanneer u fysiotherapeutische zorg ontvangt die niet door u verzekerd is.

Tarieven per 1 januari 2024

 • Zitting fysiotherapie
 • Zitting manuele therapie
 • Zitting geriatrische fysiotherapie
 • Zitting oedeemtherapie
 • Zitting psychosomatische fysiotherapie
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
 • Toeslag voor aan huis behandeling
 • Screening en intake en onderzoek na screening
 • Intake en onderzoek na verwijzing
 • Niet nagekomen afspraak
 • Verstrekte verband- en hulpmiddelen
 • Verslaglegging fysiotherapie aan derden

 •  
 • €46,50
 • €56,50
 • €59,50
 • €59,50
 • €59,50
 • €68,00
 • €16,25
 • €75,25
 • €56,50
 • €46,50
 • verkoopprijs
 • €81,00

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht voor om het tarief van de behandeling volledig in rekening te brengen bij de cliënt. In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelend therapeut of de tijd in rekening gebracht wordt.

Betalingsvoorwaarden

Bekijk hier de betalingsvoorwaarden.