Vanaf 2024 breidt CZ het selectieve inkoopbeleid uit voor de verzekerden met COPD. Zij stimuleren hun verzekerden om behandeld te worden door een fysiotherapeut die voor longaandoeningen is aangesloten bij Chronisch ZorgNet (CZN).

Op 12 december 2023 heeft CZ een brief gestuurd naar alle verzekerden die in 2023 minimaal één keer zijn behandeld door een fysiotherapeut die niet is aangesloten bij CZN, maar wel werkt in een gecontracteerde praktijk.

CZ liet de verzekerden weten dat ze kunnen overstappen naar een fysiotherapeut die wel aan de voorwaarden voldoet. Daarvoor verwijzen zij hun verzekerden naar Zorgvinder. Als in de Zorgvinder gezocht wordt op “fysiotherapie bij COPD” worden eerst de gecontracteerde praktijken getoond. Bij de contractinformatie 2024 staan de bij CZN voor longaandoeningen aangesloten fysiotherapeuten vermeld.

Voor 2024 geldt een overgangsjaar. Verzekerden die vóór 1 januari 2024 zijn gestart met een behandeling voor COPD, kunnen hun behandeling voortzetten bij de niet-aangesloten therapeut waar ze in behandeling zijn tot maximaal het einde van 2024. Vanaf 2025 vervalt deze overgangsregeling.

Wij gaan ervoor zorgen dat we in de loop van 2024 aangesloten zijn bij Chronisch ZorgNet. Dit betekent dat u ook in de toekomst voor deze zorg bij ons terecht kunt.