Medical Taping kan oplossing bieden bij hooikoorts

CureTape bevat geen medicinale toevoegingen en toch blijkt uit twee inventarisaties (pilots in 2016 en 2017) dat 84% flinke verlichting heeft door Medical Taping bij hooikoortsklachten. Het antwoord op de vraag hoe dat kan, lijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die CureTape heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. Bovendien prikkelt de tape via de huid het neurogene stelsel.

De resultaten van de Medical Taping toepassing van CureTape bij hooikoortsklachten zijn erg positief. Dat is fijn voor de 4 miljoen Nederlanders met hooikoortsklachten; circa 20% van de bevolking heeft er last van. Het begint meestal in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij mensen met hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig. Er is sprake van een soort overreactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren. Een verstopte neus/loopneus en niesbuien worden door mensen met hooikoortsklachten genoemd als meest irritante symptomen. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn veelgehoorde problemen. Het komt soms zelfs voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?

Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen.

Hoe werkt een allergische reactie in het lichaam?

Hooikoorts is een allergische reactie op de pollen van struiken, grassen en bomen. Bij hooikoortspatiënten reageert het afweersysteem meteen zodra stuifmeel in het lichaam komt. Het lichaam maakt dan de afweerstof IgE (Immunoglobine E) aan. De IgE bindt zich aan mestcellen (mastocyten) en aan basofiele granulocyten. Mestcellen bevinden zich voornamelijk in de slijmvliezen van de luchtwegen, darm en huid. Basofiele granulocyten zijn witte bloedcellen met granulen (blaasjes met een eigen membraan in het cytoplasma van bepaalde cellen in het lichaam). In de granules zijn verschillende stoffen opgeslagen zoals histamine. DE IgE receptoren zitten op het membraan van de cel waar zich de stuifmeelkorrels aan binden. Deze stuifmeelkorrels zijn antigenen. Histamine komt vrij en zorgt voor de allergische reacties die kenmerkend zijn bij hooikoorts. De bloedvaten verwijden en gaan lekken. Tevens zorgt het ervoor dat de gladde spiercellen in de longen gaan samentrekken.

Segmentale verklaring voor de mogelijke werking van de tape

In het lichaam bestaan segmentale relaties. Er is een wisselwerking tussen de spieren, botten, huid, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel).

Bij hooikoorts spelen de longen en het immuunsysteem een belangrijke rol. De reflexzone ’s van de longen in het bindweefsel liggen met name thoracaal op de rug. De sympathische innervatie (zenuw aansturing) voor de longen liggen in de segmenten Th2-Th5.

De parasympatische aansturing verloopt over de 10e hersenzenuw (nervus vagus). Deze belangrijke zwevende langste hersenzenuw, ontspringt uit de hersenstam en heeft vertakkingen naar vitale organen in het lichaam. De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een dorsale rugtape die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring van verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het sympathische systeem komt tot “rust”.

Mechanische verklaring voor de mogelijke werking van de tape

In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, maar behandeling is vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.

De fascia bevat veel sensoren. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie.

Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

Werkbeschrijving hooikoortstape

Uit de praktijk is gebleken dat er diverse tapemogelijkheden zijn om een positief resultaat te behalen voor de hooikoortsbehandeling. Voor de rug zijn er twee mogelijkheden:

 • Twee I-stroken, waarbij de wervelkolom wordt vrijgelaten.
 • Een X-tape waarin een gedeelte van de wervelkolom wordt getapet. Bij deze manier van tapen is de segmentale stimulatie van de midline het grootst. Uit de inventarisatie is gebleken dat volgens deze methode wellicht daardoor een iets beter resultaat haalbaar is maar een overreactie is ook mogelijk. Ook daarom is begeleiding van een professionele therapeut aan te bevelen bij een hooikoortsbehandeling.
  Als optie :
 • Afhankelijk van het soort klachten is het ook mogelijk om als optie de pectoralis major aan de borstzijde te tapen (gecombineerd met een rugtape).

Bij de recente pilot is door de therapeuten gekozen volgens de onderstaande methode de hooikoortsbehandeling toe te passen.

Hoe vaak tapen?

Uit beide evaluaties is gebleken dat na een eerste keer tapen al direct een positief effect merkbaar is. Door een tweede tape na één week nogmaals toe te passen is gebleken dat de klachten nog verder afnemen. Afhankelijk van het resultaat na twee behandelingen kan besloten worden eventueel een derde keer te tapen om een nog beter effect te bereiken. De daling bij een derde tape is echter minder. Geadviseerd wordt de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week de volgende tape aan te brengen.

Resultaten Medical Taping bij hooikoorts pilot studies (analyse evaluatieformulieren 2016 en 2017)

Zowel bij de inventarisatie uit 2016 en 2017 gaven 84% van de hooikoortspatiënten aan dat de klachten afnemen na het toepassen van de hooikoortstape als onderdeel van het Medical Taping Concept. Deze resultaten van de pilot studies vragen echter om een uitgebreide studie.

Om specifieker inzicht te krijgen in de heilzame werking van Medical Taping bij hooikoorts, werkten in 2016 139 en in 2017 147 hooikoortspatiënten mee aan een testcase. Deze analyses werden uitgevoerd door een aantal fysiotherapeuten en gecoördineerd door Harry Pijnappel. Harry is als docent werkzaam bij FysioTape en is tevens auteur van het Medical Taping Instructieboek, waarvan er inmiddels ca. 25.000 exemplaren, in zeven talen, zijn verkocht. Ook is Harry initiatiefnemer van de website Tapingbase.nl, een overzichtelijke kennisbank die zich met name richt op onderzoek en uitwisseling van informatie over het Medical Tapen. De uitkomsten van het hooikoorts onderzoek zijn in SPSS geanalyseerd en verwerkt door een student Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente.

Bij de opzet van deze eerste pilot in 2016 werd CureTape in twee halve cirkels op de rug, in de longzone, van de deelnemers aangebracht in de vorm van letters C, die met de rug tegen elkaar liggen. Verder werd bij een aantal van de deelnemers tevens de voorzijde van het lichaam (M. pectoralis major) getapet met twee korte stukken CureTape. Voor de pilot in 2017 is gekozen voor twee losse I-stroken en tevens is aan de borstzijde de pectoralis getapet.

Conclusies
Belangrijkste uitkomsten van deze pilot

 • Bij 84% van de deelnemers was er sprake van vermindering van klachten na één, twee en/of drie tapesessies. Bij sommige symptomen was de klachtenvermindering spectaculair en werd een zogeheten VAS-score van wel 80% behaald.
 • Bij acht van de negen symptomen gaven deelnemers aan dat de klachten al na één hooikoorts behandeling beduidend zijn afgenomen.
 • Na de tweede tapesessie werd tevens een significant verschil van alle symptomen waargenomen.
 • Ook na de derde tapesessie namen de klachten nog verder af, echter beduidend minder.
 • De combi-tape (rug en borst) gaf het beste resultaat.
 • Met een X-tape kan wellicht een nog beter resultaat bereikt worden. Dit is echter niet significant. Bij deze manier van tapen is de segmentale stimulatie van de midline het grootst. Uit de inventarisatie is gebleken dat volgens deze methode wellicht daardoor een iets beter resultaat haalbaar is maar een overreactie is ook mogelijk.

Wij waarderen iedereen die ons de afgelopen jaren heeft geholpen om de pilots tot stand te laten komen en willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen van deze tape toepassing en kunnen wij kennis en ervaringen delen.

Geen wetenschappelijke claim

Let wel: deze testcase legt geen enkele wetenschappelijke claim, hiervoor was het aantal deelnemers, 139 personen en 147 personen, ook te klein. Tevens namen er cliënten aan de testcase deel, die al medicijnen gebruikten tegen hooikoorts. Er is evenmin een meting gedaan naar placebo-effecten, waarbij het effect van de placebo(tape) kon worden afgetrokken van het effect van CureTape. De resultaten van deze testcase zijn wel dermate hoopgevend dat wij hopen dat er in de toekomst een officieel onderzoek kan worden gedaan.

Hooikoortsklachten verminderen met een Medical Taping behandeling met CureTape®?
Laat de behandeling altijd uitvoeren door een professionele behandelaar die op de hoogte is van het Medical Taping Concept!

Let op: wij wijzen erop dat de aangegeven tape toepassingen en informatie op onze website, over de mogelijkheden binnen het Medical Taping Concept, nog niet wetenschappelijk bewezen zijn. De uitspraken en genoemde voorbeelden zijn gebaseerd op langdurige ervaringen van patiënten en geschoolde therapeuten.

Bron: https://www.fysiotape.nl/medical-taping/hooikoorts/