PREM Fysiotherapie: snel inzicht in de ervaringen van onze patiënten!

Vanaf 1 januari 2017 vervangt de PREM vragenlijst voor Fysiotherapie het huidige patiëntervaringsonderzoek met de CQi vragenlijst.

PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measures; een compacte vragenlijst die met tien tot vijftien vragen die de ervaring van de patiënt met de fysiotherapie in kaart brengt.

De PREM Fysiotherapie verschilt in de basis niet van de CQi. Ook deze vragenlijst brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Met de PREM verzamelt een praktijk informatie over hoe patiënten het contact met de fysiotherapeut, het behandelplan en praktijkkenmerken ervaren. Ook wordt er een  algemene beoordeling gevraagd en worden achtergrondvragen gesteld voor verdere kwaliteitsverbetering.

De PREM is een stuk korter dan de CQi-vragenlijst, de belasting van het invullen is voor de patiënten dus kleiner. Ook zorgen de uitkomsten van de PREM voor een groter onderscheidend vermogen. De (kwaliteits)verschillen tussen fysiotherapiepraktijken worden daardoor beter zichtbaar.  

Indien u onder behandeling bent dan wordt u gevraagd om mee te doen aan dit  onderzoek. Als u hiermee instemt, dan krijgt u per email een vragenlijst toegestuurd.

Met de uitkomsten van deze enquête wordt  de kwaliteit rondom de fysiotherapeutische behandelingen gemeten vanuit het perspectief van de patiënt en kunnen we proberen verbeterpunten in onze praktijk toe te passen, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn in de toekomst.

Sinds 1 juli 2020 worden de patiëntervaringen gemeten met de nieuwe PREM vragenlijst. In de oude versie van de PREM was het getoonde cijfer van de widget gebaseerd op de vraag ‘Welk cijfer geeft u de zorg van uw therapeut?’. Wellicht was het je al opgevallen, maar deze vraag is komen te vervallen in de nieuwe PREM.
Klik op de link en het cijfer dat de widget nu toont is gebaseerd op het gemiddelde antwoord van vraag 1 t/m 7.