Vanaf 01-06-2022 heeft Sylvia Minnen het maatschapsdeel van Piet den Besten overgenomen, waardoor Sylvia nu alleen praktijkeigenaar is. Daarnaast zijn er nog vier fysiotherapeuten en een secretaresse werkzaam.

U kunt bij ons terecht op 2 locaties. Op Raadhuisplein 3 te Sprang-Capelle en in het gezondheidscentrum Het Koetshuis op
Landgoed Driessen te Waalwijk.

De praktijk bestaat uit een enthousiast team, dat naast een uitgebreide ervaring in de algemene fysiotherapie ook de specialisaties Manuele Therapie, Oedeemtherapie en Psychosomatische Fysiotherapie in huis heeft. Verder houdt de praktijk zich bezig Meer Bewegen Voor Ouderen, Medical Taping en de McKenzie Methode.

De bedoeling is om in het Koetshuis via een intensief samenwerkingsverband zorg op maat te leveren.

In onze filosofie staat de patiënt als mens centraal, waarbij het onze intentie is om snelle en adequate hulp te bieden, indien nodig schakelen we daarbij de expertise van een andere discipline in. Denk hierbij aan de podotherapeut, ergotherapeut etc.

Ook als u geen blessures of klachten heeft kunt u bij ons terecht om aan uw gezondheid te werken in ons Fysiocentrefit. Hier kunt u terecht voor fitness, altijd onder begeleiding van één van onze fysiotherapeuten. U kunt Fysiocentrefit vinden op Raadhuisplein 3 te Sprang-Capelle.

Alle werkzame fysiotherapeuten zijn aangesloten bij beroepsorganisaties en verenigingen en zijn tevens geregistreerd in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

De praktijk heeft voor 2024 geen contract meer afgesloten met Salland (voorheen ENO) en met Zorg en Zekerheid.

De voorwaarden van de ziektekostenverzekeraars ten aanzien van de vergoeding van fysiotherapeutische behandeling kunnen veranderen. Wij vernemen daarom graag van u hoe u precies verzekerd bent. Daarbij is het van belang dat wij van u de volgende gegevens ontvangen:

  • naam van uw zorgverzekeraar
  • uw verzekeringsnummer
  • de naam van het type aanvullende verzekering
  • uw burgerservicenummer
  • uw identiteitsbewijs (wettelijk verplicht)

Breng daarom de polis van uw verzekering mee, daarop staan de meest actuele gegevens vermeld.

Deze gegevens zijn namelijk bepalend voor het aantal behandelingen dat per jaar of per indicatie vergoed wordt door de verzekeraar én de hoogte van het bedrag dat vergoed wordt. Indien wij niet op de hoogte zijn van uw gegevens bestaat het risico dat u de behandeling zelf zou moeten betalen.

Dus bij aanvang van de behandeling én bij tussentijdse wijzigingen s.v.p. uw verzekeringsgegevens aan ons doorgeven.