Update 08-04-2022:

Na twee jaar met maatregelen geleefd te hebben gaan we in de lente van 2022 weer terug naar het ‘oude normaal’. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, de QR-code hoeft niet meer getoond te worden en de isolatieperiode na een coronabesmetting is verkort.

Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

  • Openingstijden: Er gelden geen sluitingstijden.
  • De 1,5 meter is niet meer verplicht. Het KNGF blijft aanraden om afstand te houden waar mogelijk.
  • Ook het mondkapje hoeft niet meer op. Zorgaanbieders mogen zelf bepalen of u in hun praktijk een mondkapje op moet. Om kwetsbaren groepen te beschermen, zullen wij indien nodig, wel een mondkapje dragen. U kunt er ook zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen.

Update 14-01-2022:

Yesssss, we zijn weer uit de lockdown, dus jullie mogen weer komen sporten.

Update 18-12-2021:

Helaas gaan we vanaf morgen weer in een zware lockdown. Dit betekent dat fitness niet meer mag plaatsvinden. De fysiotherapeutische behandelingen mogen wel voortgezet worden. Vanuit het oogpunt van veilig en verantwoord werken, werken wij nog steeds met persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij willen u dan ook vriendelijke, doch dringend, verzoeken om bij klachten de afspraak af te bellen.

Update 26-11-2021:

Beste sporters,

Van zondagochtend 28 november tot en met zondagochtend 19 december mag er tussen 17.00 en 5.00 uur geen fitness plaatsvinden. Hopelijk is deze ‘avond-lockdown’ van korte duur. Op dinsdag 14 december beoordeelt het kabinet de situatie opnieuw.

Update 12-11-2021:

Met het oog op het grote aantal besmettingen en het veilig en verantwoord werken voor de patiënt en onszelf, dragen wij nog steeds een mondkapje. Wij vragen u dat ook te doen in onze praktijk.

Update 25-06-2021:

Vanaf morgen gelden veel van de huidige coronamaatregelen niet meer.

Voor fysiotherapeuten vervalt de verplichting om een mondmasker te dragen tijdens de behandeling.

Onze praktijk heeft besloten om voorlopig de mondkapjesplicht te blijven handhaven. Dit omdat:

  1. Niet alle patiënten, maar ook niet alle medewerkers zijn gevaccineerd
  2. Wij niet altijd 1,5 meter afstand kunnen houden tijdens de behandelingen
  3. Ter bescherming van de kwetsbare groep mensen die onze praktijk bezoekt

Wij hopen (wederom) op uw begrip.

Update 16-06-2021:

Afgelopen maandag hebben wij onze Fysiocentrefit weer geopend.
Wat fantastisch om jullie na een half jaar weer te mogen ontvangen.
De eerste dagen voelden als een warm bad.
Hopelijk hoeven we niet meer dicht en kunnen jullie allemaal weer aan jullie gezondheid werken. Wij werken daar met alle plezier weer aan mee.

Update 16-05-2021:

Vanaf 19 mei mogen de binnensportlocaties weer open. Maar er mag maximaal in groepjes van twee met een trainer worden gesport, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot 17 jaar. Kleedkamers en douches blijven dicht en er mogen maximaal dertig personen in een ruimte.

Voor ons is het helaas niet mogelijk om al onze fitnessklanten te laten herstarten op bovenstaande voorwaarden. Wij zien ons daarom genoodzaakt om ons Fysiocentrefit  gesloten te houden totdat er verdere versoepelingen mogen.

Op 1 juni volgt een beslissing over de derde fase in het openingsplan. Die zou dan op zijn vroegst op 9 juni kunnen ingaan. Hopelijk biedt dat meer mogelijkheden voor ons.

Wij hopen op uw begrip.

Update 03-10-2020:

MONDKAPJES GEBRUIK BINNEN ONS CENTRUM

Naar aanleiding van het dringende advies van zowel de overheid als onze beroepsvereniging voor het gebruik van mondkapjes in openbare ruimtes hebben wij het volgende besluit genomen:

Het gebruik van een mondkapje binnen onze praktijk is vanaf maandag 5 oktober verplicht in onze wachtkamer!


Daarnaast stellen wij ook het gebruik van het mondkapje zeer op prijs in de behandelkamer.
Uw behandelend therapeut zal u daar verder over inlichten binnen de behandelkamer.

Zoals gewend blijven ook wij onze mondkapjes en handschoenen dragen. Voor uw en onze eigen gezondheid.

Uitzonderingen: boven in de sportzaal is het gebruik van een mondkapje niet verplicht omdat we daar de 1,5 meter voldoende kunnen waarborgen. Daarnaast kan het gebruik ook als benauwend ervaren worden tijdens het sporten. Boven in de zaal wordt gedurende de hele dag voldoende geventileerd op natuurlijke wijze (ramen open).

Blijf gezond!

Namens het gehele team van Fysiotherapie Het Centrum bedankt voor uw begrip en medewerking.

Update 07-06-2020 met betrekking tot Fysiocentrefit en de revalidatie:

Afgelopen donderdag 04-06-2020 hebben wij uitvoerig vergaderd over het hervatten van onze sportgroepen en hebben daar het volgende besluit over genomen:

Aangezien wij altijd een zomerstop hebben ten tijde van de schoolvakanties (dit jaar is de zomerstop van 13-07-2020 tot 24-08-2020), achten wij het niet zinvol om de fitness te hervatten per 01-07-2020, maar stellen wij voor om de fitness te hervatten per 31-08-2020. Uitgezonderd de VUT-abonnementen, aangezien deze altijd doortrainen tijdens de zomerstop.

De komende weken gaan wij bij onze klanten informeren wat zij van ons voorstel vinden.

Onze fitnesszaal is inmiddels ingericht op de 1.5-meter.

Wij zijn nog hard aan het werk om ook de kleedkamers te laten voldoen aan de 1.5-meter.

Helaas kunnen wij vanwege de 1.5-meter regel minder personen in de zaal kwijt dan voorheen. We zullen de groepen dus moeten verkleinen. Wij zoeken nog naar een passende oplossing om al onze klanten veilig en verantwoord te laten sporten.

Ons voorstel met betrekking tot de abonnementen:
De fitness heeft stil gelegen van maart tot september. Dit is 6 maanden.

  • Kwartaalabonnementen: krijgen in september de rekening voor het 4e kwartaal. Hierbij is de maand maart verrekend.
  • Half jaar abonnement: krijgen geen factuur voor het 2e halfjaar. Hiermee is het 1e halfjaar verrekend.
  • Jaarabonnementen: krijgen volgend jaar een jaarabonnement voor de prijs van een halfjaarabonnement. Hiermee is het halfjaar verrekend.
  • De VUT-abonnementen: krijgen volgend jaar 25% korting op hun VUT-abonnement.

Wel gaan wij langzaamaan de revalidatie’s oppakken, maar op kleine schaal (maximaal 5 patiënten in 1 groep). Met deze patiënten nemen wij contact op.

Update 19-05-2020:

Wij schalen onze zorg veilig en verantwoord op. Wij gaan hierin verder dan de richtlijnen van ons genootschap. Zo gebruiken wij allemaal Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) en dragen wij dus een mondkapje en handschoenen.

In verband met de inmiddels bekende risico’s omtrent het Coronavirus, is het van belang dat u (of voor zover van toepassing één van uw huisgenoten) ten tijde van de afspraak niet één van deze klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts (vanaf 38 ℃). Is dat wel het geval, schrijft de huidige regelgeving voor dat uw afspraak helaas niet door kan gaan.

Wij werken op 45 minuten in plaats van 30 minuten. Dit doen we zodat we, als de behandeling klaar is, de tijd hebben om de behandelruimte goed te desinfecteren. Dit houdt in dat wij allemaal minder patiënten per dag zien, dan voor de Coronacrisis. Dit kan dus betekenen dat u nog niet gebeld bent voor een afspraak. Wij hopen op uw begrip.

Update 01-05-2020:

Gisteren kreeg onze beroepsgroep groen licht om de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs op te schalen. Eindelijk!

Het KNGF drukt ons op het hart, om bij de opschaling niet te hard van stapel te lopen. Het is noodzakelijk om de Paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (van 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In het stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg mag gaan plaatsvinden. Het accent ligt nog steeds, waar het effectief is, zorg op afstand te leveren.

Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

De komende twee weken moeten we als Fysiotherapie Nederland laten zien dat we de verantwoordelijkheid aankunnen om verantwoorde en veilige zorg te verlenen aan onze patiënten. Dat element zal écht voorop moeten staan om te voorkomen dat we op 19 mei te maken krijgen met een terugschakeling. Rond die tijd vindt namelijk een evaluatie plaats en die zal positief uit moeten vallen om de opschaling door te mogen zetten. Veilige en verantwoorde zorg op basis van het nieuwe stappenplan staat nu voorop en daarmee gaan we als beroepsgroep een nieuwe fase in.

Tot die tijd betekent dit dat de frequentie van face-to-face behandelingen zo laag mogelijk moet blijven. Wij hebben vandaag na uitvoerig teamoverleg, op basis van de professionele afweging door uw zorgverlener, besloten welke zorg wij noodzakelijk vinden. Met deze patiënten gaan wij contact opnemen voor een afspraak.

Op deze manier proberen wij onze zorg op een veilige en verantwoorde wijze op te schalen.

Ook hebben wij vandaag onze praktijk ingericht op de anderhalvemetersamenleving.

Wij hopen op uw begrip als u nog niet aan de beurt bent voor een behandeling.

Update 30-04-2020

Beste patiënten,

Onze beroepsorganisatie (KNGF) geeft aan dat voor ons mogelijk andere regels gaan gelden. We hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te gaan krijgen in hoeverre en hoe we weer zorg mogen gaan leveren.

Zodra we weer open mogen, zullen wij contact met u op nemen, om een afspraak te maken zodat wij op verantwoorde wijze de zorg kunnen bieden die u nodig heeft.

Hopelijk tot snel!

Update 22-04-2020

Beste patiënten,

In de persconferentie gisteravond is aangegeven dat voor contactberoepen de maatregelen zijn verlengd, Dit betekent dat, met pijn in ons hart, de praktijk tot 19 mei gesloten moet blijven.

Heeft u vragen omtrent uw klachten, spreek dan onze voicemail in of mail de betreffende therapeut. Dan proberen wij u op deze manier bij te staan.

Update 01-04-2020

Beste patiënten,

Na de persconferentie van gisteravond zal de praktijk tot en met 28 april gesloten blijven.

24-03-2020

Beste patiënten,

Het KNGF heeft haar advies ‘professioneel handelen corona’ aangescherpt en roept op tot afstand houden!

Gisteravond heeft het KNGF Bestuur vastgesteld dat behandeling van patiënten die geen symptomen van een coronabesmetting vertonen, niet meer zonder meer mogelijk is.

Ze kwamen tot deze conclusie op basis van voortschrijdend inzicht en signalen dat de afwezigheid van symptomen niet betekent dat een patiënt niet besmettelijk is.

Dit houdt in dat de fysieke behandelingen in de praktijk helaas geen doorgang kunnen vinden, voorlopig tot 6 april.

Heeft u vragen omtrent uw klachten, dan kunt u uw therapeut direct een mail sturen. Het mailadres vindt u onder het kopje medewerkers.

U kunt ook onze voicemail inspreken, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Wij hopen u spoedig weer in de praktijk te mogen ontvangen.

Namens ons team: zorg goed voor uzelf en uw naasten!