Fysiotherapie 2021

Zoals elk jaar om deze tijd stelt het KNGF een toolkit beschikbaar om onze patiënten te kunnen informeren over het verzekeren van fysiotherapie.

Betaalbaarheid fysiotherapie
Onlangs heeft het KNGF een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij waarschuwen voor de betaalbaarheid van (de aanvullende verzekering voor) fysiotherapie. De premies gaan jaarlijks omhoog en de dekking gaat omlaag. Dat maakt dat fysiotherapie voor steeds meer mensen onbetaalbaar wordt. Dat de AV bezig is aan een ‘race to the bottom’ mag duidelijk zijn: hij wordt langzamerhand alleen nog maar gebruikt door mensen die fysiotherapie ook echt nodig hebben, waardoor de kosten voor zorgverzekeraars te hoog worden. Dat leidt tot premieverhoging en het volgend jaar herhaalt zich dat.

De toolkit die het KNGF dit jaar verstuurt toont aan hoe slecht het met de AV gesteld is. Nog maar 2 verzekeringspolissen bieden ruime dekking voor fysiotherapie zonder medische selectie en met volledige keuzevrijheid.

In deze folder (Informatie voor de patient) wordt ook duidelijk gemaakt dat goedkopere en minder dekking biedende polissen ook dit jaar duurder zijn geworden. Daarom bevat de folder een checklist waarmee de patiënt kan bepalen waar hij op moet letten. Op zorgverzekeringwijzer.nl kan de patiënt vervolgens de juiste verzekering zoeken.